Innsikt og statistikk

Velkommen til Sykehjemsetatens Innsiktsportal!

Her kan du finne nyttig og viktig informasjon om våre langtidshjem og helsehus.

Andel pårørende fornøyde på Helsehus
Andel Pårørende fornøyde på langtidshjem